Konkurs: historia Polskiego Czerwonego Krzyża ziemi radomszczańskiej w postaciach zapisana

Polski Czerwony Krzyż odział w Radomsku zaprasza do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu „Historia Polskiego Czerwonego Krzyża ziemi radomszczańskiej w postaciach zapisana.”

Cele:
• Zainteresowanie uczniów, społeczności lokalnej historią Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie miasta Radomska i okolic a w szczególności osobami, które tworzyły i aktywnie działały na rzecz tej organizacji .
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji.
• Rozwijanie umiejętności plastycznych, redagowania tekstów w oparciu o materiały źródłowe.
• Zachęcenie do działalności czerwonokrzyskiej.

Adresaci konkursu:
• Uczniowie szkół podstawowych kl. VI – VIII.
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
• Mieszkańcy miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego.

Organizator konkursu:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku.

Partnerzy i patroni konkursu:
Planowani: Urząd Miasta Radomska, Starostwo Powiatowe, Muzeum Regionalne w Radomsku, Biblioteka Miejska w Radomsku.

Prace konkursowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
• Portret wybranego działacza PCK wykonany techniką dowolną, w formacie A2 z krótką wizytówką na dole pracy (imię i nazwisko, pełniona funkcja/zasługi, okres działalności).
• Opis wybranej postaci zasłużonej dla PCK ziemi radomszczańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności. Praca może być jednostronicowa w formacie A3 lub A4 lub wykonana w formie ulotki i opatrzona zdjęciami.

Regulamin konkursu

„Historia Polskiego Czerwonego Krzyża ziemi radomszczańskiej w postaciach zapisana.”

Cele:
• Zainteresowanie uczniów, społeczności lokalnej historią Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie miasta Radomska i okolic a w szczególności osobami, które tworzyły i aktywnie działały na rzecz tej organizacji .
• Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji.
• Rozwijanie umiejętności plastycznych, redagowania tekstów w oparciu o materiały źródłowe.
• Zachęcenie do działalności czerwonokrzyskiej.

Adresaci konkursu:
• Uczniowie szkół podstawowych kl. VI – VIII.
• Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
• Mieszkańcy miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego.

Organizator konkursu:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomsku.

Partnerzy i patroni konkursu:
Planowani: Urząd Miasta Radomska, Starostwo Powiatowe, Muzeum Regionalne w Radomsku, Biblioteka Miejska w Radomsku.

Prace konkursowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
• Portret wybranego działacza PCK wykonany techniką dowolną, w formacie A2 z krótką wizytówką na dole pracy (imię i nazwisko, pełniona funkcja/zasługi, okres działalności).
• Opis wybranej postaci zasłużonej dla PCK ziemi radomszczańskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności. Praca może być jednostronicowa w formacie A3 lub A4 lub wykonana w formie ulotki i opatrzona zdjęciami.

Terminarz konkursu
1. Ogłoszenie konkursu: 10.05.2024 r.
2. Przesłanie/dostarczenie prac konkursowych do biura PCK w Radomsko:
30 września 2024 r. 97-500 Radomsko ul. Bugaj 3
3. Finał konkursu: listopad 2024 r.

Zasady konkursu:
1. Prace wykonywane są indywidualnie.
2. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora, szkołę.
W przypadku osoby dorosłej dodatkowo dane do kontaktu: adres mailowy lub numer telefonu.

Komisja konkursowa
Do oceny prac konkursowych zostanie powołonana komisja przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Radomsku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej i Facebooku.

Nagrody
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni podczas uroczystych obchodów 100-lecia działalności PCK w Radomsku – listopad 2024r.

Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udziela pracownik biura PCK – p. Katarzyna Wszelaka pod numerem tel: 530 311 535 lub prezes PCK Urszula Pokora tel: 663 776 877 lub w siedzibie biura.


1. Ogłoszenie konkursu: 10.05.2024 r.
2. Przesłanie/dostarczenie prac konkursowych do biura PCK w Radomsko: 30 września 2024 r. 97-500 Radomsko ul. Bugaj 3
3. Finał konkursu: listopad 2024 r.

Zasady konkursu:
1. Prace wykonywane są indywidualnie.
2. Na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora, szkołę.
W przypadku osoby dorosłej dodatkowo dane do kontaktu: adres mailowy lub numer telefonu.

Komisja konkursowa
Do oceny prac konkursowych zostanie powołonana komisja przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Radomsku. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej i Facebooku.

Nagrody
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni podczas uroczystych obchodów 100-lecia działalności PCK w Radomsku – listopad 2024r.

Odpowiedzi na pytania związane z Konkursem udziela pracownik biura PCK – p. Katarzyna Wszelaka pod numerem tel: 530 311 535 lub prezes PCK Urszula Pokora tel: 663 776 877 lub w siedzibie biura.

Skip to content