O nas

Kim jesteśmy?

Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kierujemy się Siedmioma zasadami.

Siedem zasad

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w wypełnianiu swojej misji kieruje się zawsze siedmioma podstawowymi zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.


Humanitaryzm

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.


Bezstronność

Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.


Neutralność

W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.


Niezaleźność

Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.


Dobrowolność

Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.


Jedność

W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.


Powszechność

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

Skład Zarządu

1.Prezes Urszula Pokora

2.Członek OR PCK Krzysztof Miśkiewicz

3.Członek OR PCK Krzysztof Maszczyk

Komisja Rewizyjna

1.Renata Koch- przewodnicząca

2.Wanda Krasoń- członek komisji

Andrzej Mękwiński- członek komisji

Jak możesz pomóc?

Jak możesz pomóc?
– zostając wolontariuszem PCK
– wykupując wywieszkę członka wspierającego PCK
– przekazując 1% podatku na PCK Radomsko nr KRS 0000225587
lub dowolną darowiznę rzeczową lub pieniężną na rachunek bankowy w banku PEKAO S.A.
(nr rachunku: 58 1240 3132 1111 0000 2967 1447)
– włączając się w lokalne akcje pomocy

Biuro

nstruktor biura:
Katarzyna Wszelaka

Godziny otwarcia:
Pon – Pt: 7.30 -15.30
Sob-Ndz: biuro nieczynne

Kontakt

Hymn PCK

Hymn Polskiego Czerwonego Krzyża,
przyjęty przez IX Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża,
18 listopada 1989 r.

Pieśń o Czerwonym Krzyżu

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości
On nie zna granic, lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości
Vive Internationale Croix-Rouge! – bis

Pókiś jest młody i szczęśliwy
I uśmiech śle Ci cały świat,
Nie często myślisz o twym druhu,
O tym, że czuwa wierny brat.

Lecz gdy żywiołów przyjdą klęski
I wojny złe i głód i bój,
Wówczas Ci poda dłoń pomocną
Czerwony Krzyż – przyjaciel Twój!

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości
On nie zna granic, lądów ani mórz.
Niech żyje nam Czerwony Krzyż ludzkości
Vive Internationale Croix-Rouge!- bis

Skip to content