Szkolenia

Nasze szkolenia dostosowujemy do bieżących standardów, tak aby każdy kursant posiadał najświeższe informacje i miał odpowiednie umiejętności, które pozwolą na szybką i fachową pomoc poszkodowanym.

Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla młodzieży, przedstawicieli firm z różnych działów gospodarki oraz służb mundurowych. Szkolimy m.in. nauczycieli, pracowników: administracji rządowej, firm ochroniarskich, czy sieci handlowych. Wszyscy przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w najtrudniejszych sytuacjach.

Ściśle współpracujemy z Globalnym Centrum Referencyjnym ds. nauczania Pierwszej Pomocy, nasze szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami ustalanymi przez Europejską Radę Resuscytacji oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Korzystamy również z doświadczeń i metod nauczania stosowanych w innych Stowarzyszeniach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża został wyróżniony certyfikatem zgodności z wytycznymi pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za wysoki standard prowadzenia zajęć oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

Kursy dla osób indywidualnych

Każdy kurs organizowany przez Polski Czerwony Krzyż składa się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej.

Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno na pozorantach, jak
i na fantomach. Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów
z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Staramy się, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości szkolenia oferujemy:

 • szkolenie przeprowadzane przez profesjonalnego instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • manekiny (fantomy),
 • zeszyty ćwiczeń dla każdego uczestnika,
 • sprzęt do pozoracji,
 • koce, aby każdy z uczestników szkolenia mógł komfortowo ćwiczyć.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora posiadającego uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Kursanci po pomyślnym ukończeniu kursu, otrzymują dwujęzyczne zaświadczenia, które są ważne 2 lata.

Oferta kursów może różnić się w zależności od możliwości danego Oddziału Okręgowego bądź Rejonowego PCK, dlatego prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z wybranym Oddziałem, aby otrzymać aktualną ofertę kursów.

Kurs elementarny – 5 godzin dydaktycznych

Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt.
Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu
z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy kursu otrzymują dwujęzyczne, imienne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

Obecnie tą formę szkolenia wybiera wiele firm i instytucji, które pragną, aby ich pracownicy zdobyli umiejętności niezbędne do ratowania ludzkiego życia.

Program kursu elementarnego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności  życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 5. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
  urazów.

Zalety kursu:

 • krótka forma tylko 5 godzin dydaktycznych
  (3,5 zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu
 • możliwość zobaczenia pozorowanych urazów.

Kurs przeznaczony dla grup do 30 osób.

Kurs bazowy – 8 godzin dydaktycznych

Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest nie wystarczający. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły
w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia. Każdy z uczestników szkolenia ma obowiązek co najmniej 4 krotny w sposób praktyczny przećwiczyć wiedzę, którą wcześniej przedstawił instruktor. Zakres zachorowań i urazów jest bardzo szeroko omawiany.

Instruktorzy przygotowują również pozoracje, które wybrane osoby na szkoleniu mają „ratować”, tak aby jeszcze lepiej ugruntować wiedzę.

Program kursu bazowego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
 5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
  i oparzeń.
 7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
  oraz urazów głowy i kręgosłupa.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

Zalety kursu:

 • kompaktowa forma 8 godzin dydaktycznych
  (6 godziny zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
  z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.
 • bardzo szeroko omawawiane zachorowania
  oraz urazy.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.

Kurs przeznaczony dla grup do 20 osób.

Kurs podstawowy – 16 godzin dydaktycznych

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości (np. nauczyciele PO, pielęgniarki, lekarze).

Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać.

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie
w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa).

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej. Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Program kursu podstawowego:

 1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 4. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 6. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
 7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 8. Wezwanie pomocy.
 9. Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 10. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
 11. Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.
 12. Postępowanie w przypadku wstrząsu.
 13. Postępowanie w przypadku oparzeń.
 14. Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
 15. Zasady ewakuacji poszkodowanego.
 16. Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.
 17. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Zalety kursu:

 • komfortowa dwu dniowa forma szkolenia 16 godzin dydaktycznych (12 godzin zegarowych)
 • trzykrotnie powtarzane modułu ćwiczeń dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
  z osobą nie przytomną.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu, z certyfikatem Globalnego Centrum Referencyjnego ds. Nauczania Pierwszej Pomocy. Zaświadczenie ważne 2 lata.
 • szkolenie trwa 2 dni co pozwala na ugruntowanie wiedzy i wyjaśnienie wątpliwości w trakcie drugiego dnia szkolenia.
 • możliwość zobaczenia oraz przećwiczenia postępowania z pozorowanymi urazami.
 • tematy dotyczące zachorowań i urazów są omawiane bardzo szczegółowo.

Kurs przeznaczony dla grup do 10 osób. (istnieje możliwość zwiększenia grupy szkoleniowej
do 15 osób)

KURS BLS/AED

Kurs podstawowego podtrzymywania życia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (6h dydaktycznych)

Kurs BLS/AED w swoim programie zawiera wszystkie najważniejsze tematy dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo szczegółowe omawiane jest działanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego – urządzenia, które może uratować użycie, dlatego tak ważne jest, aby odważyć się
z niego korzystać.

W części praktycznej, poza ćwiczeniami obecnymi w pozostałych kursach, uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na AED treningowym – przeznaczonym
do prowadzenia bezpiecznych ćwiczeń.

Program kursu BLS/AED:

 1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 4. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 5. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 6. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
 7. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 8. Wezwanie pomocy.
 9. Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 10. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – zasady użycia i postępowanie.
 11. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
 12. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Zalety kursu:

 • kompaktowa forma 6 godzin dydaktycznych (ok. 5 godziny zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników z zakresu postępowania
  z osobą nieprzytomną oraz użycia AED.
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA OPIEKUNÓW DZIECI (8 h dydaktycznych)

Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci, którzy pragną pozyskać wiedzę jak w prawidłowy sposób w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy swoim podopiecznym.

Poza standardowymi ćwiczeniami praktycznymi obecnymi w pozostałych kursach, duży nacisk kładziony jest na ćwiczeniach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy u dzieci. Ćwiczenia prowadzone są na manekinach niemowlaka i dziecka.

Program kursu:

 1. Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy.
 3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
 4. Przedziały wiekowe w pierwszej pomocy.
 5. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 6. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 7. Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
 8. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
 9. Wezwanie pomocy.
 10. Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 11. Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia.
 12. Postępowanie w przypadku zatrucia.
 13. Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Zalety kursu:

 • kompaktowa forma 8 godzin dydaktycznych
  (ok. 6 godziny zegarowych)
 • ćwiczenia dla wszystkich uczestników kursu
 • imienne, dwujęzyczne zaświadczenie o odbyciu kursu.

KURSY DLA FIRM

Dla przedstawicieli dużych firm i instytucji przygotowaliśmy ofertę kursów, na których Państwa pracownicy zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Jesteśmy świadomi, że każda firma ma indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, dlatego
w przypadku kursów realizowanych dla dużej ilości grup jesteśmy w stanie opracować program szkolenia dostosowany do konkretnych potrzeb.

Kursy mogą odbyć się w oddziałach Polskiego Czerwonego Krzyża lub w siedzibie Państwa firmy bądź instytucji.

Bliższe informacje pod numerem telefonu kontaktowy 530-311-535

Skip to content