Nasze działania

Krwiodastwo

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do legitymacji HDK – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych. Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie, szczególnie wtedy gdy możesz jej potrzebować.

Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Natomiast tytuł ZHDK opisaliśmy dokładnie poniżej.

Punkt wydawania odzieży

Charytatywny Punkt Wydawania Odzieży
» Czynny od poniedziałku do piątku od 9.00-13.00
» Punkt przyjmuje odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego w dobrym stanie
» Oddział na potrzeby podopiecznych opróżnia tylko 3 kontenery oznaczone poprzez znak PCK –   (na ul. L. Czarnego-na przeciw Zorzy nr1, ul.Tysiąclecia-obok es-banku, ul.Przedborskiej-na parkingu ZSE).


Punkt mieści się w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Bugaj 3.

Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych  pt: Punkt charytatywny wydawania odzieży używanej ,paczek żywnościowych, chleba dla mieszkańców Miasta Radomska realizowane są dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miasta Radomska.

Wielkanoc z PCK

Kiedy?
Tydzień przed Świętami Wielkanocnymi
Cel?
Pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w postaci paczek żywnościowych.
Gdzie?
Radomszczańskie supermarkety
Efekty?
W biurze Oddziału Rejonowego wydawane są paczki żywnościowe dla rodzin niewydolnych finansowo,niepełnosprawnych,samotnych.

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Kiedy?
Tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia.
Cel?
Pozyskanie darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w postaci paczek żywnościowych oraz funduszy na zorganizowanie Wigilii dla podopiecznych oddziału.
Gdzie?
Radomszczańskie supermarkety
Efekty?
W biurze Oddziału Rejonowego wydawane są paczki żywnościowe dla rodzin z trudną sytuacją finansową. Wolontariusze pod okiem Oddziału Rejonowego organizują Wigilię dla samotnych, bezdomnych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Gorączka Złota

Kiedy?
Marzec – kwiecień
Cel?
Zbiórka monet 1, 2 i 5 groszowych w ramach konkursu, pt. „Najlepszy zbieracz złota”.
Gdzie?
Zbiórka odbywa się w szkołach, jednakże do akcji mogą przyłączyć się:
– Instytucje
– Firmy
– osoby prywatne.
Happening na terenie powiatu radomszczańskiego.
Efekty?
Zebrana kwota z akcji jest przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego, przygotowanie paczek żywnościowych, Wigilii organizowanego przez PCK dla najbiedniejszych dzieci z miasta Radomska i powiatu radomszczańskiego. Partnerem akcji od lat jest Bank PEKAO S.A w Radomsku, który przelicza złote monety.

Wyprawka dla Żaka

Kiedy?
Sierpień – wrzesień
Cel?
Zbiórka artykułów szkolnych w celu odciążenia rodziców od wydatków związanych z rozpoczęciem edukacji szkolnej ich dzieci.
Gdzie?
Firmy, hurtownie, hipermarkety.
Efekty?
Wyprawkę otrzymują uczniowie szkół podstawowych i specjalnych wytypowane przez pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin będących pod opieką PCK.

Kampania Walki z Głodem

Cykl działań podejmowanych w celu pozyskania środków finansowych na dożywianie najbiedniejszych dzieci w rejonie.
Akcja „Chleb”
Kiedy?
16.10
Cel?
Zbiórka pieniędzy oraz produktów takich jak pieczywo czy ciasto od piekarzy, sponsorów.
Efekty?
Zakupione i pozyskane dary Radomszczański Oddział PCK wydaje podczas ”Światowego Dnia Walki z Głodem” przypadającego 16 października.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Kiedy?
8.05
Cel?
Propagowanie działań Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz przeprowadzenie „Tygodnia wiedzy CK i CP” w szkołach.
Gdzie?
Park Solidarności, Hala Spotrowa
Efekty?
Uświadomienie dzieci, młodzieży oraz dorosłych, czym zajmuje się organizacja.

Skip to content