Konkursy

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK– skierowana jest do uczniów Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych. Jej celem jest wykształcenie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Ponadto na etapie centralnym każdy uczestnik przedstawia przed komisją jedną akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w społeczności lokalnej, wraz z całą jego dokumentacją oraz przechodzi test praktyczny udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowe informacje (link do str. pck.pl)

Najlepsze szkolne kółko PCK w powiecie radomszczańskim

Skip to content