VIII Szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

29 lutego 2024r Szkolne Koło PCK zorganizowało dla klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy Szkolną Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia. Celem olimpiady było uświadomienie uczniom i rodzicom wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie i rozwój młodego człowieka. Zmagania olimpijskie rozpoczęliśmy przemarszem z wcześniej wykonanymi plakatami promującymi zdrowy styl życia po parku wokół szkoły. Podczas dwudniowych zmagań uczniowie wykazali się znajomością zasad zdrowego odżywiania,przyrządzili samodzielnie lub z pomocą rodziców i wychowawców zdrowe przekąski,układali piramidę zdrowia oraz walczyli dzielnie podczas zawodów sportowych. Na zakończenie klasowych rywalizacji odbyła się jak na prawdziwą olimpiadę przystało dekoracja medalami. Olimpiadę przygotowały opiekunki szkolnego koła PCK Renata Bajerowicz i Renata Piskorz,cześć sportową poprowadziła pani Agnieszka Politańska.

Skip to content